Kategoriarkiv: Nyheter

Limnologisk samling i Stange 12. -14. august ‏

Limnologisk samling i Stange 12. -14. aug‏ust 2011

Dammene på Hedmarken var treffpunkt for limnologer tilknyttet Norsk Entomologisk Forening og Norsk Zoologisk Forening


Våtmarksgruppa tilrettela denne helga for besøk av medlemmer fra Norsk Entologisk forening og Norsk Zoologisk Forening som hadde lagt en felles høsttur til dammene på Hedmarken. 10 medlemmer med spesiell interresse for vannfauna var aktive og ivrige under disse dagene for å fange og kartlegge faunaen i dammene. Lørdag besøkte vi hovedammen på Horne, gårdsdammen på Dørum og Frognertjernet. Søndag startet vi dagen ved dammen på Langree og så dammen tilhørende Raa søndre. Det ble gjort flere interresante funn disse to dagene. Jønsberg videregående skole ble brukt som base for overnatting og bespisning. Våtmarksgruppa hadde påtatt seg å organisere besøket og fikk et fint faglig utbytte av det.

Fagsamling torsdag 16. juni 2011

Fagsamling om «Dammer og våtmarker i kulturlandskapet» arrangeres torsdag 16. juni 2011Torsdag 16. juni 2011 arrangerer Fylkesmannen i Hedmark og Våtmarksgruppa i NOF Hedmark en fagsamling. Samlingen vil fokusere på skjøtsel og vedlikehold av dammer og våtmarker i kulturlandskapet. Resultater og erfaringer fra 20 års arbeid med restaurering og graving av dammer på Hedmarken vil bli presentert.

Har arbeidet gitt resultater? Hva finnes av planter, dyr og fugler i dammene? Hvordan kan dammer best skjøttes og vedlikeholdes?

For nærmere informasjon se hos Fylkesmannen i Hedmark.

Våtmarksgruppa på «Ut i Naturen»

Programmet med tittelen «Naturreperatørene» ble vist på NRK1. Dette innslaget fikk vist noen sider av Våtmarkgruppas aktivitet i Hedmark.


Noen av de prosjektene som gruppen har jobbet med i de senere år ble presentert samt noen påbegynte prosjekter. Vi har fått meget god respons på dette programmet. Hvis noen ønsker å se det igjen finnes det på denne linken: http://www1.nrk.no/nett-tv/natur/spill/verdi/112085

Våtmarksgruppa på TV

Våtmarksgruppas arbeid presenteres på NRK 1, «Ut i naturen» på tirsdag 6. oktober.


NRK 1 har i sommer gjort opptak som presenterer Våtmarkgruppas arbeid. Tittelen på denne utgaven av «Ut i naturen» er «Naturreparatørene» og vil vise noen av gruppas ildsjeler og deres innsats over mange år for å endre kulturlandskapet til fordel for biologisk mangfold. Forskjellige dammer blir presentert med dets flora og fauna. Mer omtale av programmet finnes her hos NRK .