Kategoriarkiv: Nyheter

Bruk av Starene feltstasjon

Starene feltstasjon kan leies til møter, andre dagopplegg eller overnatting. Det er satt opp ei liste over ansvarlig kontaktperson fra husstyret den enkelte måned gjennom året.


Feltstasjonen har stort møte-/oppholdsrom, kjøkkenkrok, ett soverom og eget ringmerkingsrom.

Ønsker du å overnatte eller leie feltstasjonen, kontakt husstyret, som i 2014 har fordelt ansvaret gjennom året slik:

Januar: Carl Knoff

Februar: Hans Bjaanes

Mars: Jan Fredrik B. Iversen

April: Trond Vidar Vedum

Mai: Carl Knoff

Juni: Hans Bjaanes

Juli: Jan Fredrik B. Iversen

August: Trond Vidar Vedum

September: Carl Knoff

Oktober: Hans Bjaanes

November: Jan Fredrik B. Iversen

Desember: Trond Vidar Vedum

Telefoner:

Carl Knoff: 950 46 143

Hans Bjaanes: 992 33 078

Jan Fredrik Iversen: 928 39 018

Trond Vidar Vedum: 995 84 460

Overnatting i egen sovepose: 100 kr.

Nytt fra Starene feltstasjon

Starene_feltstasjon

Vi er over i nytt år, også på Starene feltstasjon. Det var mye fugleaktivitet i 2013, og det bygges fortsatt.


Byggeprosjekt på Starene feltstasjon

Arbeidet med å oppføre et uthus med biodo for Starene feltstasjon kom godt i gang i høst. Dette vil bli en viktig oppgradering av den flotte stasjonen og bidra til øke bruksmulighetene vesentlig. På høstmøtet i Våtmarksgruppa som ble avholdt på stasjonen den 25. september viste Harald Thorshaug fram hva som er gjort til nå og orienterte om planene for det videre arbeidet. Harald har lagt ned en betydelig arbeidsinnsats gjennom å ha prosjektert bygget og ha rollen som byggeleder.

Bygget vil få en grunnflate på 12, 6 m2. Tomta er gravd ut og grunnarbeidet ble gjennomført i løpet høsten. Det er støpt såle og satt opp lecavegger og pilarer. I mars planlegges uthuset å bli oppført.

Aktiviteter på stasjonen i 2013

Aktiviteten på Starene feltstasjon var stor i 2013. I løpet av vårperioden (april – juni) var det aktivitet/besøk på stasjonen i alt 29 dager! Spennet av grupper som har vært på besøk er stort, alt fra barnehager til administrativ ledelse i Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet. To kurs i fuglekunnskap, både for barn og for voksne, har også vært gjennomført på stasjonen.

Velkommen til NOF avd. Hedmark – Våtmarksgruppa

På disse sidene vil du få informasjon om hva Våtmarksgruppa i NOF avd. Hedmark er, hva vi arbeider med. Som navnet på gruppa vår tilsier er vi spesielt opptatt av våtmarker og deres viktighet i forhold til det biologiske mangfoldet. Et eget søkbart register over de prosjektene vi har fått etablert beskriver og viser mange eksempler på dammer både før og etter etablering. For utdypende informasjon om disse emnene viser vi til trykksaken «Veileder for miljøtiltak» som Våtmarksgruppa har utarbeidet i samarbeid med Fylkesmannen i Hedmark.

Kurs i fuglekjennskap på Starene feltstasjon

Kurs 1: FOR BARN i følge med voksen, 4 ganger fordelt på 4 uker.

Start 10. april kl 17.00 -19.00

Kurs 2: FOR VOKSNE, 3 ganger fordelt på 4 uker. Start 17. april kl 17.00.


Bilde_kurs_fuglekjennskap_copy

Innhold kurs 1:

a) Fugler ved fuglebrettet.

b) Fugler som ruger i kasser, med kassesnekring for deltagerne.

c) Fugler ved dammen / vannkanten.

d) Fugleforeningen, fuglevern, blader, bøker, nettsteder.

e) Fuglesang (en presentasjon av lyder via CD)

Bruk av bilder/ film, preparater (utstoppede fugler), mulighet for selv å fargelegge tegnede fuglarter og få med et lite kompendium med hjem.

Ta med egen kikkert hvis du har og varm drikke, varme klær.

Kurs 1 egner seg best for barn som har begynt på skolen.

Kursavgift for kursene kr 200,- / pluss studiehefte kr 100,-

Kursholdere: Kurs 1: Liv Martinsen + en fra NOF miljøet.

Kursholdere Kurs 2: Trond Vidar Vedum og Hans Bjaanes.

Påmelding:

Kurs 1 til: Liv Martinsen, tlf 997 63 585.

Kurs 2 til: Trond Vidar Vedum, tlf 995 84 460.

Kursene arrangerer av: Norsk Ornitologisk forening, Avdeling Hedmark, Våtmarksgruppa.

Velkommen til en fugleprat på Starene feltstasjon

Hver lørdag i april og mai vil vi ha åpent hus på Starene feltstasjon kl 11.00 – 13.00.


Kaffe og kjeks kan kjøpes.

Vertskap:

Lørdag 6. april: Jan Erik Nilsen

Lørdag 13 april: Trond Vidar Vedum

Lørdag 20 april: Hans Bjaanes

Lørdag 27. april: Bård Sigland

Lørdag 4. mai: Jan Erik Nilsen

Lørdag 11. mai: Grete Finstad

Lørdag 18. mai: Hans Bjaanes

Lørdag 25. mai: Liv Martinsen.

Søndag 26. mai: Trond Vidar Vedum. NOF Hamar lokallag: Fuglenes dag med aktiviteter for barn og voksne.

Starene feltstasjon åpnet

Starene feltstasjon åpnet fredag 21. september 2012, i et strålende høstvær.


30 inviterte gjester og medlemmer av Våtmarksgruppa i NOF Hedmark overvar åpningen. Etter flere interessante orienteringer og hilsener for dagen, foretok ordfører i Stange, Nils A. Røhne, den offisielle åpningen ved å slippe en ringmerket grønnsisik og bjørkefink.

Dermed er stasjonen et faktum. Bygget, som er på ca 70 m2, har oppholdsrom med kjøkkenkrok, overnattingsrom og eget ringmerkingsrom. Aktiviteten på stasjonen er nå i full gang.

apning_starene

Det var utradisjonell «snorklipping» da Stange-ordfører Nils A. Røhne åpnet Starene feltstasjon.
Videre ses fra venstre Anders Aanje fra ringmerkingsgruppa og grunneier Tord Kristian Horne.
Foto: Odd-Erik Martinsen

Vellykket fagseminar: Dammer og våtmarker i kulturlandskapet

VELLYKKET FAGSEMINAR: DAMMER OG VÅTMARKER I KULTURLANDSKAPET.

Norsk Ornitologisk forenings Våtmarksgruppe i Hedmark og Fylkesmannen i Hedmark arrangerte 16. juni fagseminar med temaet: Dammer og våtmarker i kulturlandskapet.


55 deltakere fra Sør – Norge deltok. Forsamlingen var en fin blanding av folk fra miljøvernorganisasjoner, planleggere, konsulenter, personer ansatt i forsøksringer og offentllig forvaltning i kommuner og fylker. Noen av deltakerne hadde ingen spesiell organisatorisk tilknytning, men var unikt interessert i damutvikling.

En interessert forsamling som hadde mange spørsmål og i løpet av dagen mange konstruktive samtaler rundt vedlikehold og nygraving av dammer.

Våtmarksgruppa hadde laget en utstilling av dyr og planter i de næringsrike dammene, og denne ble ivrig studert.

Foredragene om organisering av våtmarksgruppas arbeid, samarbeid med offentlig forvaltning, utvikling av smådyrfaunaen i dammene og utvikling av fuglelivet ble fulgt opp av interesserte tilhørere.

Planlegging og kalkulering av dammene var også et foredrag som engasjerte. Lovverket rundt dambygging ble også belyst. Gøsta Kjellberg, tidligere forsker i NIVA, var den eneste utenom fylkesmannen og våtmarksgruppas rekker som hadde innlegg på fagseminaret. Han snakket i et spirituelt innlegg om gjengroing og algevekst i dammer.

Den andre del av dagen besøkte deltakerne flere damlokaliteter for å vise forskjellige problematikker rundt vedlikehold av dammer. Siste post på programmet var demonstrasjon av materiell som brukes i dammer for å fjerne uønsket vegetasjon.

NOF sentralt var representert ved Morten Ree og Anne Kolstad.

Ønsker du å lese noen av fordragene på seminaret kan du gå inn på:

www.fylkesmannen.no/hedmark. Gå inn på ”gjennomførte arrangement” i menyen på venstre side.

Limnologisk samling i Stange 12. -14. august ‏

Limnologisk samling i Stange 12. -14. aug‏ust 2011

Dammene på Hedmarken var treffpunkt for limnologer tilknyttet Norsk Entomologisk Forening og Norsk Zoologisk Forening


Våtmarksgruppa tilrettela denne helga for besøk av medlemmer fra Norsk Entologisk forening og Norsk Zoologisk Forening som hadde lagt en felles høsttur til dammene på Hedmarken. 10 medlemmer med spesiell interresse for vannfauna var aktive og ivrige under disse dagene for å fange og kartlegge faunaen i dammene. Lørdag besøkte vi hovedammen på Horne, gårdsdammen på Dørum og Frognertjernet. Søndag startet vi dagen ved dammen på Langree og så dammen tilhørende Raa søndre. Det ble gjort flere interresante funn disse to dagene. Jønsberg videregående skole ble brukt som base for overnatting og bespisning. Våtmarksgruppa hadde påtatt seg å organisere besøket og fikk et fint faglig utbytte av det.

Fagsamling torsdag 16. juni 2011

Fagsamling om «Dammer og våtmarker i kulturlandskapet» arrangeres torsdag 16. juni 2011Torsdag 16. juni 2011 arrangerer Fylkesmannen i Hedmark og Våtmarksgruppa i NOF Hedmark en fagsamling. Samlingen vil fokusere på skjøtsel og vedlikehold av dammer og våtmarker i kulturlandskapet. Resultater og erfaringer fra 20 års arbeid med restaurering og graving av dammer på Hedmarken vil bli presentert.

Har arbeidet gitt resultater? Hva finnes av planter, dyr og fugler i dammene? Hvordan kan dammer best skjøttes og vedlikeholdes?

For nærmere informasjon se hos Fylkesmannen i Hedmark.

Våtmarksgruppa på «Ut i Naturen»

Programmet med tittelen «Naturreperatørene» ble vist på NRK1. Dette innslaget fikk vist noen sider av Våtmarkgruppas aktivitet i Hedmark.


Noen av de prosjektene som gruppen har jobbet med i de senere år ble presentert samt noen påbegynte prosjekter. Vi har fått meget god respons på dette programmet. Hvis noen ønsker å se det igjen finnes det på denne linken: http://www1.nrk.no/nett-tv/natur/spill/verdi/112085