Kategoriarkiv: Nyheter

Prosjekt stor salamander

OF_S-Raa1_07

Fylkesmannen i Hedmark har gitt Våtmarksgruppa økonomisk tilskudd til et storsalamanderprosjekt. Det etableres fem nye potensielle dammer for arten i Stange vestbygd. Bestandssituasjonen og naturlig spredning av stor salamander skal så følges ut 2019.


Stor salamander regnes som en svært sjelden amfibieart i Norge, og den er foreslått som prioritert art i forvaltningen. Stange vestbygd framstår som et kjerneområde for arten på Hedmarken med 10-12 kjente forekomster. Det finnes også andre litt mer isolerte forekomster i Hamar og Ringsaker.

Dammene med stor salamander ligger gjerne i grenseområdene mellom jordbrukslandskapet og barskog. Det ser også ut til at arten foretrekker relativt dype dammer. Våtmarksgruppa har allerede vært involvert i etablering av om lag 15 slike dammer i Stange vestbygd. Prosjektet gir nå rom for graving av fem nye gjennom 2014 og 15. Tanken er at tiltaket skal sikre og bygge opp bestanden av stor salamander. Videre oppfølging av lokalitetene skal også gi mer erfaring med artens biotopvalg og spredningsmønster. Utsetting av noen individer i enkelte av de nye dammene vil også bli vurdert, forutsatt at Miljødirektoratet gir egen tillatelse til dette.

Fylkesmannen har bevilget 200.000 kr til prosjektet. Resultatene planlegges publisert i en faglig rapport etter endt feltoppfølging i 2019.

Allerede flomdam på Starene

flomdam_090314

Flomdammen på Starene 9. mars 2014. Foto: Jon Lurås

Vi har fått legge ut et bilde som Jon Lurås tok av flomdammen på Starene 9. mars. Den etter hvert så kjente flomdammen kom rekordtidlig i år. Kanadagjess, stokkender og et femtitalls svaner er allerede på plass. Så får vi se om våren faktisk har kommet, eller om vinteren kommer tilbake en stund til. Fine forhold for en fugletur til Starene er det i hvert fall akkurat nå! De siste årene har det på det meste vært et par tusen vannfugl i flomdammen under vårtrekket.

Bruk av Starene feltstasjon

Starene feltstasjon kan leies til møter, andre dagopplegg eller overnatting. Det er satt opp ei liste over ansvarlig kontaktperson fra husstyret den enkelte måned gjennom året.


Feltstasjonen har stort møte-/oppholdsrom, kjøkkenkrok, ett soverom og eget ringmerkingsrom.

Ønsker du å overnatte eller leie feltstasjonen, kontakt husstyret, som i 2014 har fordelt ansvaret gjennom året slik:

Januar: Carl Knoff

Februar: Hans Bjaanes

Mars: Jan Fredrik B. Iversen

April: Trond Vidar Vedum

Mai: Carl Knoff

Juni: Hans Bjaanes

Juli: Jan Fredrik B. Iversen

August: Trond Vidar Vedum

September: Carl Knoff

Oktober: Hans Bjaanes

November: Jan Fredrik B. Iversen

Desember: Trond Vidar Vedum

Telefoner:

Carl Knoff: 950 46 143

Hans Bjaanes: 992 33 078

Jan Fredrik Iversen: 928 39 018

Trond Vidar Vedum: 995 84 460

Overnatting i egen sovepose: 100 kr.

Nytt fra Starene feltstasjon

Starene_feltstasjon

Vi er over i nytt år, også på Starene feltstasjon. Det var mye fugleaktivitet i 2013, og det bygges fortsatt.


Byggeprosjekt på Starene feltstasjon

Arbeidet med å oppføre et uthus med biodo for Starene feltstasjon kom godt i gang i høst. Dette vil bli en viktig oppgradering av den flotte stasjonen og bidra til øke bruksmulighetene vesentlig. På høstmøtet i Våtmarksgruppa som ble avholdt på stasjonen den 25. september viste Harald Thorshaug fram hva som er gjort til nå og orienterte om planene for det videre arbeidet. Harald har lagt ned en betydelig arbeidsinnsats gjennom å ha prosjektert bygget og ha rollen som byggeleder.

Bygget vil få en grunnflate på 12, 6 m2. Tomta er gravd ut og grunnarbeidet ble gjennomført i løpet høsten. Det er støpt såle og satt opp lecavegger og pilarer. I mars planlegges uthuset å bli oppført.

Aktiviteter på stasjonen i 2013

Aktiviteten på Starene feltstasjon var stor i 2013. I løpet av vårperioden (april – juni) var det aktivitet/besøk på stasjonen i alt 29 dager! Spennet av grupper som har vært på besøk er stort, alt fra barnehager til administrativ ledelse i Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet. To kurs i fuglekunnskap, både for barn og for voksne, har også vært gjennomført på stasjonen.

Velkommen til NOF avd. Hedmark – Våtmarksgruppa

På disse sidene vil du få informasjon om hva Våtmarksgruppa i NOF avd. Hedmark er, hva vi arbeider med. Som navnet på gruppa vår tilsier er vi spesielt opptatt av våtmarker og deres viktighet i forhold til det biologiske mangfoldet. Et eget søkbart register over de prosjektene vi har fått etablert beskriver og viser mange eksempler på dammer både før og etter etablering. For utdypende informasjon om disse emnene viser vi til trykksaken «Veileder for miljøtiltak» som Våtmarksgruppa har utarbeidet i samarbeid med Fylkesmannen i Hedmark.

Kurs i fuglekjennskap på Starene feltstasjon

Kurs 1: FOR BARN i følge med voksen, 4 ganger fordelt på 4 uker.

Start 10. april kl 17.00 -19.00

Kurs 2: FOR VOKSNE, 3 ganger fordelt på 4 uker. Start 17. april kl 17.00.


Bilde_kurs_fuglekjennskap_copy

Innhold kurs 1:

a) Fugler ved fuglebrettet.

b) Fugler som ruger i kasser, med kassesnekring for deltagerne.

c) Fugler ved dammen / vannkanten.

d) Fugleforeningen, fuglevern, blader, bøker, nettsteder.

e) Fuglesang (en presentasjon av lyder via CD)

Bruk av bilder/ film, preparater (utstoppede fugler), mulighet for selv å fargelegge tegnede fuglarter og få med et lite kompendium med hjem.

Ta med egen kikkert hvis du har og varm drikke, varme klær.

Kurs 1 egner seg best for barn som har begynt på skolen.

Kursavgift for kursene kr 200,- / pluss studiehefte kr 100,-

Kursholdere: Kurs 1: Liv Martinsen + en fra NOF miljøet.

Kursholdere Kurs 2: Trond Vidar Vedum og Hans Bjaanes.

Påmelding:

Kurs 1 til: Liv Martinsen, tlf 997 63 585.

Kurs 2 til: Trond Vidar Vedum, tlf 995 84 460.

Kursene arrangerer av: Norsk Ornitologisk forening, Avdeling Hedmark, Våtmarksgruppa.

Velkommen til en fugleprat på Starene feltstasjon

Hver lørdag i april og mai vil vi ha åpent hus på Starene feltstasjon kl 11.00 – 13.00.


Kaffe og kjeks kan kjøpes.

Vertskap:

Lørdag 6. april: Jan Erik Nilsen

Lørdag 13 april: Trond Vidar Vedum

Lørdag 20 april: Hans Bjaanes

Lørdag 27. april: Bård Sigland

Lørdag 4. mai: Jan Erik Nilsen

Lørdag 11. mai: Grete Finstad

Lørdag 18. mai: Hans Bjaanes

Lørdag 25. mai: Liv Martinsen.

Søndag 26. mai: Trond Vidar Vedum. NOF Hamar lokallag: Fuglenes dag med aktiviteter for barn og voksne.

Starene feltstasjon åpnet

Starene feltstasjon åpnet fredag 21. september 2012, i et strålende høstvær.


30 inviterte gjester og medlemmer av Våtmarksgruppa i NOF Hedmark overvar åpningen. Etter flere interessante orienteringer og hilsener for dagen, foretok ordfører i Stange, Nils A. Røhne, den offisielle åpningen ved å slippe en ringmerket grønnsisik og bjørkefink.

Dermed er stasjonen et faktum. Bygget, som er på ca 70 m2, har oppholdsrom med kjøkkenkrok, overnattingsrom og eget ringmerkingsrom. Aktiviteten på stasjonen er nå i full gang.

apning_starene

Det var utradisjonell «snorklipping» da Stange-ordfører Nils A. Røhne åpnet Starene feltstasjon.
Videre ses fra venstre Anders Aanje fra ringmerkingsgruppa og grunneier Tord Kristian Horne.
Foto: Odd-Erik Martinsen

Vellykket fagseminar: Dammer og våtmarker i kulturlandskapet

VELLYKKET FAGSEMINAR: DAMMER OG VÅTMARKER I KULTURLANDSKAPET.

Norsk Ornitologisk forenings Våtmarksgruppe i Hedmark og Fylkesmannen i Hedmark arrangerte 16. juni fagseminar med temaet: Dammer og våtmarker i kulturlandskapet.


55 deltakere fra Sør – Norge deltok. Forsamlingen var en fin blanding av folk fra miljøvernorganisasjoner, planleggere, konsulenter, personer ansatt i forsøksringer og offentllig forvaltning i kommuner og fylker. Noen av deltakerne hadde ingen spesiell organisatorisk tilknytning, men var unikt interessert i damutvikling.

En interessert forsamling som hadde mange spørsmål og i løpet av dagen mange konstruktive samtaler rundt vedlikehold og nygraving av dammer.

Våtmarksgruppa hadde laget en utstilling av dyr og planter i de næringsrike dammene, og denne ble ivrig studert.

Foredragene om organisering av våtmarksgruppas arbeid, samarbeid med offentlig forvaltning, utvikling av smådyrfaunaen i dammene og utvikling av fuglelivet ble fulgt opp av interesserte tilhørere.

Planlegging og kalkulering av dammene var også et foredrag som engasjerte. Lovverket rundt dambygging ble også belyst. Gøsta Kjellberg, tidligere forsker i NIVA, var den eneste utenom fylkesmannen og våtmarksgruppas rekker som hadde innlegg på fagseminaret. Han snakket i et spirituelt innlegg om gjengroing og algevekst i dammer.

Den andre del av dagen besøkte deltakerne flere damlokaliteter for å vise forskjellige problematikker rundt vedlikehold av dammer. Siste post på programmet var demonstrasjon av materiell som brukes i dammer for å fjerne uønsket vegetasjon.

NOF sentralt var representert ved Morten Ree og Anne Kolstad.

Ønsker du å lese noen av fordragene på seminaret kan du gå inn på:

www.fylkesmannen.no/hedmark. Gå inn på ”gjennomførte arrangement” i menyen på venstre side.