Alle innlegg av Odd-Erik Martinsen

Bruk av Starene feltstasjon

Starene feltstasjon kan leies til møter, andre dagopplegg eller overnatting. Det er satt opp ei liste over ansvarlig kontaktperson fra husstyret den enkelte måned gjennom året.


Feltstasjonen har stort møte-/oppholdsrom, kjøkkenkrok, ett soverom og eget ringmerkingsrom.

Ønsker du å overnatte eller leie feltstasjonen, kontakt husstyret, som i 2014 har fordelt ansvaret gjennom året slik:

Januar: Carl Knoff

Februar: Hans Bjaanes

Mars: Jan Fredrik B. Iversen

April: Trond Vidar Vedum

Mai: Carl Knoff

Juni: Hans Bjaanes

Juli: Jan Fredrik B. Iversen

August: Trond Vidar Vedum

September: Carl Knoff

Oktober: Hans Bjaanes

November: Jan Fredrik B. Iversen

Desember: Trond Vidar Vedum

Telefoner:

Carl Knoff: 950 46 143

Hans Bjaanes: 992 33 078

Jan Fredrik Iversen: 928 39 018

Trond Vidar Vedum: 995 84 460

Overnatting i egen sovepose: 100 kr.

Nytt fra Starene feltstasjon

Starene_feltstasjon

Vi er over i nytt år, også på Starene feltstasjon. Det var mye fugleaktivitet i 2013, og det bygges fortsatt.


Byggeprosjekt på Starene feltstasjon

Arbeidet med å oppføre et uthus med biodo for Starene feltstasjon kom godt i gang i høst. Dette vil bli en viktig oppgradering av den flotte stasjonen og bidra til øke bruksmulighetene vesentlig. På høstmøtet i Våtmarksgruppa som ble avholdt på stasjonen den 25. september viste Harald Thorshaug fram hva som er gjort til nå og orienterte om planene for det videre arbeidet. Harald har lagt ned en betydelig arbeidsinnsats gjennom å ha prosjektert bygget og ha rollen som byggeleder.

Bygget vil få en grunnflate på 12, 6 m2. Tomta er gravd ut og grunnarbeidet ble gjennomført i løpet høsten. Det er støpt såle og satt opp lecavegger og pilarer. I mars planlegges uthuset å bli oppført.

Aktiviteter på stasjonen i 2013

Aktiviteten på Starene feltstasjon var stor i 2013. I løpet av vårperioden (april – juni) var det aktivitet/besøk på stasjonen i alt 29 dager! Spennet av grupper som har vært på besøk er stort, alt fra barnehager til administrativ ledelse i Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet. To kurs i fuglekunnskap, både for barn og for voksne, har også vært gjennomført på stasjonen.

Kurs i fuglekjennskap på Starene feltstasjon

Kurs 1: FOR BARN i følge med voksen, 4 ganger fordelt på 4 uker.

Start 10. april kl 17.00 -19.00

Kurs 2: FOR VOKSNE, 3 ganger fordelt på 4 uker. Start 17. april kl 17.00.


Bilde_kurs_fuglekjennskap_copy

Innhold kurs 1:

a) Fugler ved fuglebrettet.

b) Fugler som ruger i kasser, med kassesnekring for deltagerne.

c) Fugler ved dammen / vannkanten.

d) Fugleforeningen, fuglevern, blader, bøker, nettsteder.

e) Fuglesang (en presentasjon av lyder via CD)

Bruk av bilder/ film, preparater (utstoppede fugler), mulighet for selv å fargelegge tegnede fuglarter og få med et lite kompendium med hjem.

Ta med egen kikkert hvis du har og varm drikke, varme klær.

Kurs 1 egner seg best for barn som har begynt på skolen.

Kursavgift for kursene kr 200,- / pluss studiehefte kr 100,-

Kursholdere: Kurs 1: Liv Martinsen + en fra NOF miljøet.

Kursholdere Kurs 2: Trond Vidar Vedum og Hans Bjaanes.

Påmelding:

Kurs 1 til: Liv Martinsen, tlf 997 63 585.

Kurs 2 til: Trond Vidar Vedum, tlf 995 84 460.

Kursene arrangerer av: Norsk Ornitologisk forening, Avdeling Hedmark, Våtmarksgruppa.

Velkommen til en fugleprat på Starene feltstasjon

Hver lørdag i april og mai vil vi ha åpent hus på Starene feltstasjon kl 11.00 – 13.00.


Kaffe og kjeks kan kjøpes.

Vertskap:

Lørdag 6. april: Jan Erik Nilsen

Lørdag 13 april: Trond Vidar Vedum

Lørdag 20 april: Hans Bjaanes

Lørdag 27. april: Bård Sigland

Lørdag 4. mai: Jan Erik Nilsen

Lørdag 11. mai: Grete Finstad

Lørdag 18. mai: Hans Bjaanes

Lørdag 25. mai: Liv Martinsen.

Søndag 26. mai: Trond Vidar Vedum. NOF Hamar lokallag: Fuglenes dag med aktiviteter for barn og voksne.